МАН-ын хороо
ЦЭВЭЛМАА

Төмөртогоо ЦЭВЭЛМАА

хувиараа
Мэргэжил: Түүхий эд судлалч бүтээгдэхүүний технологич

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Баянжаргалан ЗДТГ
Байгаль орчин газрын мэргэжилтэн
2000-10-01 — 2002-07-01
— Төрийн албанд
Баянжаргалан ЗДТГ
Засаг даргын тамгын газрын дарга
2002-07-01 — 2019-02-01
— Төрийн албанд
Баянжаргалан ЗДТГ
Засаг дарга
2019-02-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.