МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

Г.ӨНӨРБАЯР
Завхан аймгийн Засаг дарга, намын дарга

Намын хорооны дэд дарга

Ц.УЛАМ-ОРГИХ
Завхан аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч

Намын хорооны тэргүүлэгч

Б.АМАРТҮВШИН
С.БАТ-ӨЛЗИЙ
Засаг дарга
Х.БАЯРЛХАГВА
Д.БОЛОРЭРДЭНЭ
Э.ГҮНДСАМБУУ
Д.ДЭЛГЭРМАА
хувиараа
Б.ОТГОНБААТАР
Ц.ОЮУНЧИМЭГ
Завхан аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Ч.ПУНЦАГ
М.РЭНЦЭНПҮРЭВ
Б.САНЖСҮРЭН
Захирал
Г.ТҮВШИНБАТ
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ
Завхан аймгийн ИТХ төлөөлөгч
Ц.УЛАМ-ОРГИХ
Завхан аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч
Ц.ЭНХТУЯА

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.