ИТХ
УЛАМ-ОРГИХ

Цэдэн-Иш УЛАМ-ОРГИХ

Завхан аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: 0


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
маркетингийн менежер
2002-07-01 — 2003-08-01
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Маркетингийн менежер
2003-09-01 — 2005-05-01
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Гүйцэтгэх захирал
2005-05-01 — 2008-11-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүний туслах
2009-01-01 — 2010-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.