ИТХ
ТҮВШИНЖАРГАЛ

Дашпунцаг ТҮВШИНЖАРГАЛ

Завхан аймгийн ИТХ төлөөлөгч
Мэргэжил: Математик, физикийн багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Их-Уул 11жилийн сургууль
Математикийн багш
1993-08-16 — 1994-04-01
— Төрийн албанд
Их-Уул 11жилийн сургууль
Хичээлийн эрхлэгч
1994-04-01 — 1996-10-01
— Төрийн албанд
Их-Уул 11жилийн сургууль
Сургуулийн захирал
1996-10-01 — 2002-11-25
— Төрийн албанд
Их-Уул ЗДТГ
Засаг дарга
2002-11-25 — 2007-06-20
— Төрийн албанд
Завхан Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
Хэлтсийн дарга
2007-06-20 — 2008-12-31
— Төрийн албанд
Завхан Мэргэжлийн хяналтын газар
Хэлтсийн дарга
2008-12-31 — 2011-09-05
— Төрийн албанд
"АУЭХС" ТӨХК
Салбарын менежер
2011-09-05 — 2012-12-12
— Төрийн албанд
Завхан ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2012-12-12 — 2016-09-12

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.