ИТХ
МӨНХХҮРЭЛ

Чойжил МӨНХХҮРЭЛ

Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Идэр ЗДТГ
Сумын засаг дарга
2011-12-31 — 2016-12-31
— Төрийн албанд
Идэр ЗДТГ
Багийн засаг дарга
1996-01-01 — 2000-12-31
— Хувийн хэвшил
Завхан АЗЗА ХК
Хэсгийн дарга
2008-01-01 — 2010-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.